ÚVOD Kdo jsme Aktuálně Co nabízíme Realizované zakázky a služby Kontakty Dotazník

Aktuálně

 

V současné době intenzivně spolupracujeme s klienty z řad obcí, škol a dalších veřejných institucí a také s privátní klientelou v souvislosti aktuálními výzvami Operačního programu životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci národních dotací.

 

Mezi klienty nejpopulárnější patří v součané době výzvy IROP zaměřené nainfrasrukturu a modernizaci odborných učeben základních škol (výzvy č. 46 a 47) a na infrastrukturu nefromálního a mimoškolního vzdělávání (výzvy č. 56 a 57). Stranou přitom ale nezůstává ani zájem investorů o reliazaci energeticky úsporných opatření v bytových domech (výzva IROP č. 37) a ve veřejných budovách (plánované výzvy OPŽP).

 

Zároveň se připravujeme na vlnu výzev Místních akčních skupin v souvislosti se strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) očekávanou v průběhu léta 2017.

© 2023 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku   SPI » Aktuálně | krajský, úřad, ústecký, kraj, ochrana

Sociálně-právní institut, s.r.o.

Báňská 287, 434 01 Most

provozovna:

Sportovní 3302, 434 01 Most