ÚVOD Kdo jsme Aktuálně Co nabízíme Realizované zakázky a služby Kontakty Dotazník

Projekt OPZ

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. pro společnost Sociálně-právní institut s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012814, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

Sociálně-právní institut, s.r.o.

Báňská 287, Most, 434 01

Statutární orgán: Ing. Tomáš Kočí

IČ: 61538353

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kočí, koci@spinstitut.cz, tel: 721 856 134

 

Celkové způsobilé náklady projektu:       719 902,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                      611 916,96 Kč

Doba realizace projektu:                            1.10.2019 – 30.9.2021

 

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Sociálně-právní institut, s.r.o. v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností
a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

 

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.
© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku   SPI » Aktuálně » Projekt OPZ | krajský, úřad, ústecký, kraj, ochrana

Sociálně-právní institut, s.r.o.

Báňská 287, 434 01 Most

provozovna:

Sportovní 3302, 434 01 Most