ÚVOD Kdo jsme Aktuálně Co nabízíme Realizované zakázky a služby Kontakty Dotazník

Zakázky a reference

 

Realizace energetických úspor - SVJ Dům obuvi Most

Zadavatel: SVJ Dům obuvi Most, J. Průchy č. p. 921 - 926

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní příprava projektové žádosti a veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru realizace energeticky úsporných opatření v rámci výzvy IROP č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II" v celkovém objemu cca 40 mil. Kč

 

Administrace projektů v rámci POVEZ II

Zadavatel: podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní administrace projektů v rámci progremu POVEZ II Úřadu práce ČR - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

 

Zpracování projektových žádostí v rámci PORV 2018

Zadavatel: obce z Ústeckého kraje

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní příprava projektových žádostí v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova 2018 (realizuje Ministerstvo místního rozvoje ČR) v celkovém objemu cca 10 mil. Kč

 

Zpracování projektových žádostí pro ZŠ a MŠ v rámci výzvy č. 16/2017 SFŽP

Zadavatel: 15 ZŠ a MŠ z Ústeckého kraje

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní příprava projektových žádostí v rámci výzvy č. 16/2017 Státního fondu Životní prostředí "Přírodní zahrady" o celkovém objemu cca 5 mil. Kč

 

Realizace veřejných zakázek pro obce i soukromé subjekty

Realizace: kontinuální

Anotace: komplexní administrace veřejných zakázek s různým předmětem plnění dle platné legislativy a dle směrnice zadavatele s různou výší hodnoty plnění

 

Zpracování projektových žádostí pro klienty z Ústeckého kraje v rámci výzev Místních akčních skupin (MAS)

Zadavatel: různí žadatelé z Ústeckého kraje (privátní i veřejnoprávní subjekty)

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní příprava projektových záměrů, studií proveditelnosti a projektových žádosti v souvislosti s naplňováním strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v celkovém objemu cca 100 mil. Kč

 

Administrace realizovaných projektů - Technické služby města Mostu a.s.

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s.

Realizace: v průběhu

Anotace: komplexní zajištění adminitrace realizovaných projektů v rámci OPŽP

 

Zpracování projektové žádosti Výuka pomocí ICT

Zadavatel: ZŠ Chlumec, Muchova 228, Chlumec - p.o.

Realizace: červenec - srpen 2017

Anotace: komplexní příprava projektové žádosti a veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru vybudování multimediální učebny v hodnotě 1,5 mil. Kč v rámci výzvy MAS Labské skály, z. s. v souvislosti s naplňováním strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

 

Zpracování projektové žádosti Zájmové vzdělávání v SVČ v Mostě

Zadavatel: Město Most

Realizace: duben 2017

Anotace: komplexní příprava projektové žádosti a veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru rekonstrukce a modernizace učeben SVČ v Mostě v rámci výzvy IROP č. 57 "Infrastruktura po zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" v celkovém objemu cca 8 mil. Kč

 

Zpracování projektové žádosti Rekonstrukce a modernizace učeben ZUŠ a SVČ v Chomutově

Zadavatel: Město Chomutov

Realizace: duben 2017

Anotace: komplexní příprava projektové žádosti a veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru rekonstrukce a modernizace učeben ZUŠ a SVČ v Chomutově v rámci výzvy IROP č. 57 "Infrastruktura po zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" v celkovém objemu cca 15 mil. Kč

 

Zvýšení odolnosti stanice HZS Ústeckého kraje

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Realizace: listopad 2016 - březen 2017

Anotace: příprava studie proveditelnosti a projektové žádosti zaměřené na komplexní modernizaci požární stanice v Mostě v rámci výzvy IROP č. 36 "Stanize IZS" v celkovém objemu cca 200 mil. Kč

 

Zpracování projektových žádostí pro základní školy v Ústeckém a Středočeském kraji v rámci výzev IROP č. 46 a č. 47

Zadavatel: 20 základních škol z Ústeckého a Středočeského kraje

Realizace: říjen 2016 - únor 2017

Anotace: komplexní příprava studií proveditelnosti a projektových žádosti zaměřených na modernizaci a budování odborných učeben v rámci výzev IROP č. 46 "Infrastruktura základních škol" a č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" v celkovém objemu cca 150 mil. Kč

 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku   SPI » Realizované zakázky a služby » Zakázky a reference | Ústecký, ochrana, orgán, úřad, kraj

Sociálně-právní institut, s.r.o.

Báňská 287, 434 01 Most

provozovna:

Sportovní 3302, 434 01 Most